Hotline: 024.3540.2246

Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất, Giải trình số liệu Báo cáo tài chính năm 2023

27/03/2024

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất, Giải trình số liệu Báo cáo tài chính năm 2023:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất 2023

2. Báo cáo tài chính riêng 2023

3. Giải trình số liệu Báo cáo tài chính 2023

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke