Hotline: 024.3540.2246

Cán bộ chủ chốt

img01
Ông Trần Hữu Đông Chủ tịch HĐQT

Ông Trần Hữu Đông - Chủ tịch HĐQTimg01
Ông Đỗ Huy Cường Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Đỗ Huy Cường - Phó Chủ tịch HĐQTimg01
Ông Lê Văn Cường Thành viên HĐQT

Ông Lê Văn Cường - Thành viên HĐQTimg01
Ông Trương Thanh Tùng Thành viên HĐQT

Ông Trương Thanh Tùng - Thành viên HĐQTimg01
Ông Đào Thanh Sơn Thành viên HĐQT

Ông Đào Thanh Sơn - Thành viên HĐQTimg01
Ông Haihui Liu Thành viên HĐQT

Ông Haihui Liu - Thành viên HĐQTCông ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke