Hotline: 024.3540.2246

Cán bộ chủ chốt

img01
Mr. Trần Hữu Đông Chủ tịch HĐQT

Mr. Trần Hữu Đông - Chủ tịch HĐQTimg01
Mr. Đỗ Huy Cường Phó Chủ tịch HĐQT

Mr. Đỗ Huy Cường - Phó Chủ tịch HĐQTimg01
Mr. Lê Văn Cường Thành viên HĐQT

Mr. Lê Văn Cường - Thành viên HĐQTimg01
Mr. Trương Thanh Tùng Thành viên HĐQT

Mr. Trương Thanh Tùng - Thành viên HĐQTimg01
Mr. Đào Thanh Sơn Thành viên HĐQT

Mr. Đào Thanh Sơn - Thành viên HĐQTCông ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke