Hotline: 024.3540.2246

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018

26/02/2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018

Chi tiết xem tại đây. 

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke