Hotline: 024.3540.2246

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt 5%

02/01/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt 5%.

Chi tiết xem tại đây. 

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke