Hotline: 024.3540.2246

Thông báo thay đổi địa chỉ chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh

10/05/2019

Công ty CP Đầu tư và Công nghệ HVC trân trọng gửi đến quý vị cổ đông, đối tác, khách hàng về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

CBTT Thay doi Dia chi chi nhanh HCM.pdf

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke