Hotline: 024.3540.2246

Nghị Quyết về kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

16/03/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC công bố Nghị quyết về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cụ thể:

  • Thời gian tổ chức: 8h30 ngày 22/04/2020
  • Địa điểm: Sẽ thông báo tới Quý cổ đông sau.
  • Nội dung: Các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên công ty. Cụ thể tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: https://hvcgroup.net/ trước ngày 12/04/2020

Chi tiết kính mời xem tại đây

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke