Hotline: 024.3540.2246

Quyết nghị về việc thông báo thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và chi trả cổ tức năm 2018

25/02/2019

Quyết nghị về việc thông báo thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.

Thời gian tổ chức: 8h30 ngày 20/04/2019

Địa điểm: Sẽ thông báo tới Quý cổ đông sau.

Nội dung: Các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên 2019. Cụ thể tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 sẽ được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: https://hvcgroup.net/ trước ngày 01/04/2019.

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2019.

Chi tiết xem tại đây

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke