Hotline: 024.3540.2246

 Nghị quyết HĐQT v/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019

02/01/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 như sau:

Chi tiết xem tại tập tin đính kèm

 

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke