Hotline: 024.3540.2246

CBTT: Đính chính thông tin đã công bố tại Nghị Quyết số 01/HVC/2020/NQHĐQT

14/01/2020

Công ty Cổ phần đầu tư và Công nghệ HVC đính chính thông tin đã công bố tại Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 01/HVC/2020/NQHĐQT ban hành ngày 02/01/2020

Chi tiết xem tại đây. 

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke