Hotline: 024.3540.2246

Công văn chấp thuận Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc mua lại cổ phiếu quỹ

11/11/2019

Ngày 11 tháng 11 năm 2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC nhận được Công văn số 6824/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận về việc Công ty mua lại 500.000 cổ phiếu của Công ty (Mã chứng khoán: HVH) làm cổ phiếu quỹ.

Chi tiết xem tại đây

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke