Hotline: 024.3540.2246

Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

26/06/2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và Công nghệ HVC!

HĐQT Công ty CP Đầu tư và Công nghệ HVC trân trọng gửi tới Quý cổ đông Văn bản công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. 

Chi tiết xem tại đây. 

Trân trọng!

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke