Hotline: 024.3540.2246

Công bố thông tin phương án mua lại cổ phiếu quỹ

22/10/2019

Ngày 22/10/2019, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Công nghệ HVC đã thông qua kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty. Chi tiết xem Tại đây

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke