Hotline: 024.3540.2246

CBTT: Giao dịch mua cổ phiếu của người nội bộ ngày 11/02/2020

11/02/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC công bố thông tin giao dịch mua cổ phiếu của người nội bộ ngày 11/02/2020 của Ông Trần Văn Duy - Thành viên HĐQT -  Phó Tổng Giám đốc. 

Chi tiết kính mời xem Tại Đây

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke