Hotline: 024.3540.2246

Công bố thông tin giao dịch mua cổ phiếu của người nội bộ ngày 16/09/2019

16/09/2019

Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC công bố thông tin giao dịch mua 150.000 cổ phiếu của Ông Đỗ Huy Cường - Phó Tổng Giám đốc. Chi tiết xem tại đây.

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke