Hotline: 024.3540.2246

CBTT: Thay đổi cơ cấu Ban Kiểm soát

11/08/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC công bố thông tin về việc thay đổi cơ cấu Ban Kiểm soát kể từ ngày 10/08/2020 như sau:

STT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Thị Hoa Trưởng ban kiểm soát
2 Đào Thị Dung Thành viên ban kiểm soát
3 Đỗ Thị Lê Thành viên ban kiểm soát

Chi tiết kính mời xem Tại Đây

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke