Hotline: 024.3540.2246

CBTT: Nghị quyết số 15 của HĐQT

23/11/2020

Thông qua việc triển khai và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. 

Chi tiết kính mời xem TẠI ĐÂY

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke