Hotline: 024.3540.2246

CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

26/03/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2020

Chi tiết File đính kèm xem tại đây 

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke