Hotline: 024.3540.2246

CBTT: Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC đã được sửa đổi

21/08/2023

Nội dung sửa đổi: Tăng vốn điều lệ, vốn điều lệ công ty là: 406.448.300.000 VNĐ, tăng do phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022.

Thông tin chi tiết, kính mời xem Tại đây!

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke