Hotline: 024.3540.2246

CBTT: Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2024 và Công văn giải trình

26/04/2024

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất, Giải trình số liệu Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023:

1. Báo cáo tài chính riêng và Giải trình

2. Báo cáo tài chính hợp nhất và Giải trình

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke