Hotline: 024.3540.2246

CBTT: Báo cáo giao dịch mua cổ phiếu của người nội bộ: Ông Đỗ Huy Cường

02/03/2020

Báo cáo hoàn thành giao dịch (Mua) cổ phiếu của người nội bộ: Ông Đỗ Huy Cường - Phó CT HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc. Chi tiết báo cáo kính mời xem Tại Đây.

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke