Hotline: 024.3540.2246

Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2019

30/01/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC xin trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2019.

Xin vui lòng xem thông tin Tại đây

Trân trọng!

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke