Hotline: 024.3540.2246

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2021

28/01/2022

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2021

Báo cáo tài chính riêng kính mời xem Tại đây!

Báo cáo tài chính hợp nhất kính mời xem Tại đây!

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke