Hotline: 024.3540.2246

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2021

29/10/2021

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2021

Báo cáo tài chính riêng, kính mời xem Tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất, kính mời xem Tại đây

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke