Hotline: 024.3540.2246

Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất và Công văn giải trình Báo cáo tài chính Quý I năm 2023

28/04/2023

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất và Công văn giải trình Báo cáo tài chính Quý I năm 2023.

Chi tiết thông tin, Kính mời xem:

1. Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2023.

2. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2023.

3. Công văn giải trình Báo cáo tài chính Quý I năm 2023

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke