Hotline: 024.3540.2246

Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất và Công văn giải trình Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023

30/01/2024

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất và Công văn giải trình Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023.

Chi tiết thông tin, Kính mời xem:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất

2. Báo cáo tài chính riêng

3. Công căn giải trình số liệu Báo cáo tài chính

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke