Hotline: 024.3540.2246

Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất và Công văn giải trình Báo cáo tài chính giữa niên độ 2023

29/08/2023

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất và Công văn giải trình Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2023.

Chi tiết thông tin, Kính mời xem:

1. Báo cáo tài chính riêng và giải trình

2. Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình.

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke