Hotline: 024.3540.2246

Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất và Công văn giải trình Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/08/2022

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất và Công văn giải trình Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

Chi tiết thông tin, Kính mời xem:

1. Báo cáo tài chính riêng

2. Báo cáo tài chính hợp nhất

3. Công văn giải trính Báo cáo tài chính Quý II năm 2022.

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke