Hotline: 024.3540.2246

Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất, Công văn giải trình Báo cáo tài chính và Giải trình số liệu BCTC chênh lệch trước và sau kiểm toán năm 2022

28/03/2023

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất, Giải trình số liệu Báo cáo tài chính và Giải trình số liệu chênh lệch trước và sau kiểm toán của BCTC năm 2022:

Báo cáo tài chính riêng năm 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022

Giải trình số liệu Báo cáo tài chính năm 2022

Giải trình số liệu chênh lệch trước và sau kiểm toán của BCTC năm 2022

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke