Hotline: 024.3540.2246

Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất, Công văn giải trình Báo cáo tài chính Quý III.2023

27/10/2023

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất và Công văn giải trình Báo cáo tài chính Quý III.2023.

Chi tiết thông tin, Kính mời xem:

1. Báo cáo tài chính riêng Quý III.2023

2. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III.2023

3. Công văn giải trình Báo cáo tài chính Quý III.2023

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke