Hotline: 024.3540.2246

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

07/02/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Ông Lê Văn Cường- Phó CT HĐQT - Phó Tổng Giám đốc. 

Chi tiết kính mời xem Tại đây. 

 

 

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke