Hotline: 024.3540.2246

Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội 

30/05/2018

Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội khen tặng HVC Group về những thành tích trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh năm 2017

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke