Hotline: 024.3540.2246

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Tổng thầu cơ điện HVC

14/09/2019

Ông Trương Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và Công nghệ HVC sẽ kiêm nhiệm vị trí Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Tổng thầu cơ điện HVC kể từ ngày 12 tháng 9 năm 2019.

Chi tiết file đính kèm

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke