Hotline: 024.3540.2246

HVC Group triển khai đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng doanh nghiệp năm 2021

20/11/2021

Trong 2 ngày 18, 19/11/2021, HVC Group đã triển khai hoạt động đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng doanh nghiệp tại văn phòng Hà Nội, được thực hiện bởi Ban ISO – trực thuộc Văn phòng Ban Tổng Giám đốc.

Đánh giá nội bộ là hoạt động có vai trò quan trọng trong mỗi doanh nghiệp, đặc biệt với các đơn vị đã áp dụng tiêu chuẩn ISO. Nếu như đánh giá từ khách hàng giúp doanh nghiệp đo lường được mức độ hài lòng với sản phẩm, dịch vụ cung cấp; đánh giá từ tổ chức chứng nhận để đạt được những kết quả chứng nhận trong nước và quốc tế thì đánh giá nội bộ là công cụ giúp doanh nghiệp tự công bố sự phù hợp của các quy trình, xem xét việc thực hiện đã đạt đúng tiến độ đặt ra hay chưa. Từ đó, doanh nghiệp sẽ cải tiến và dần tối ưu hoá hệ thống quản lý, nhanh chóng tiến hành sửa chữa, cải tiến các sai sót nếu có.

Tại HVC Group, đánh giá nội bộ là hoạt động được tổ chức định kỳ 2 lần/năm, tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên kỳ đánh giá tháng 6 năm 2021 được Công ty tổ chức trong hai ngày 18, 19/11/2021. Các bộ phận tham gia vào đợt đánh giá lần này là toàn bộ khối văn phòng tại Hà Nội, gồm: Văn phòng Ban Tổng giám đốc, Phòng cung ứng, Phát triển dự án, Xuất nhập khẩu, kiểm soát khối lượng, kế toán, hành chính nhân sự…

Theo đánh giá sơ bộ của bộ phận ISO, nhìn chung, các bộ phận tại HVC Group đã thực hiện nghiêm túc các quy trình theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Đồng thời, nhóm đánh giá có phát hiện một số điểm không phù hợp, từ đó sẽ thông báo chung những điểm không phù hợp đến các phòng ban để đưa ra phương án khắc phục kịp thời.

Qua đợt đánh giá nội bộ thường niên năm 2021, có thể xác minh rằng, các yêu cầu của ISO 9001:2015 và  yêu cầu liên quan của khách hàng hiện đang được đáp ứng thông qua hệ thống. Hệ thống quản lý chất lượng được lập thành văn bản đầy đủ thông qua các quy trình, thủ tục và hướng dẫn công việc của tổ chức… và được thực hiện đồng bộ, xuyên suốt trong toàn bộ tổ chức. Điều này thể hiện ý chí mạnh mẽ của Ban lãnh đạo HVC Group trong việc nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng QMS và nỗ lực không ngừng phát triển, không ngừng cải tiến để hoàn thiện bộ máy quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của khách hàng và đối tác.

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke