Hotline: 024.3540.2246

Cổ phiếu HVH ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

04/06/2019

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc đưa cổ phiếu HVH ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán: HVH

Ngày hiệu lực: 03/06/2019

Lý do: thời gian niêm yết đủ 6 tháng tính từ ngày giao dịch đầu tiên.

Chi tiết xem thông báo tại đây.

Biến động giá cổ phiếu HVH 6 tháng qua

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke