Hotline: 024.3540.2246

CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt I năm 2019 bằng tiền mặt

20/01/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC công bố thông tin về này đăng ký cuối cùng phục vụ việc tạm ứng cổ tức đợt I năm 2019 bằng tiền mặt. Cụ thể:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/01/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/01/2020

Chi tiết File đính kèm xem tại đây 

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke