Hotline: 024.3540.2246

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

24/06/2020

Hội đồng Quản trị Công ty kính gửi đến Quý cổ đông Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Chi tiết kính mời xem TẠI ĐÂY.

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke