Hotline: 024.3540.2246

TUYỂN CHỌN NHÀ THẦU THI CÔNG ĐIỀU HÒA, THÔNG GIÓ

HVC GROUP đang tìm kiếm nhà thầu phụ thi công hạng mục điều hòa, thông gió với yêu cầu như sau:

05/03/2019

TUYỂN CHỌN NHÀ THẦU THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN

​​​​​​​HVC GROUP đang tìm kiếm nhà thầu phụ thi công hệ thống điện với yêu cầu như sau:

05/03/2019

TUYỂN CHỌN NHÀ THẦU THI CÔNG CẤP THOÁT NƯỚC

​​​​​​​HVC GROUP đang tìm kiếm nhà thầu phụ thi công cấp thoát nước với yêu cầu như sau:

05/03/2019

TUYỂN CHỌN NHÀ THẦU THI CÔNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

HVC GROUP đang tìm kiếm nhà thầu phụ thi công hạng mục phòng cháy chữa cháy với yêu cầu như sau:

05/03/2019

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke