Xốp cách nhiệt

Chức năng:
- Dùng để cách nhiệt cho sàn sân băng
- Độ dày: 5cm/10cm/15cm
- Tỷ trọng
- Độ nén

Thong ke