Hotline: 024.3540.2246

Thư mời và tài liệu họp Đại hội cổ đông năm 2019

05/04/2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC trân trọng thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đến toàn thể Quý Cổ đông như sau:

  • Thời gian: 8h 00’ thứ bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2019
  • Địa điểm: Phòng 247A, Tầng 2, Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia, Cổng số 1, Đại Lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
  • Nội dung Đại hội: Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, mẫu phiếu biểu quyết, mẫu chỉ định đại diện ủy quyền được đính kèm tại nội dung dưới đây. 
  • Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội vào cuối Thư mời họp hoặc theo mẫu Thư xác nhận tham dự đại hội. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.
  • Hình thức đăng ký: Thư xác nhận tham dự xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC - Tầng 8 tháp C  Hồ Gươm Plaza, số 102 đường Trần Phú, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội. Hoặc chuyển đến địa chỉ hòm thư điện tử: tiepta@hvcgroup.net. Thời hạn đăng ký: Trước 17h00’ ngày 17 tháng 04 năm 2019. 

Xin kính mời xem thư mời và tài liệu họp Đại hội cổ đông năm 2019 tại đây!

1.Thông báo mời họp TA, TV

2. Thư xác nhận tham dự

3. Giấy ủy quyền họp ĐHCĐ.

4. Chương trình đại hội

5. Quy chế tổ chức Đại hội

6. Dự thảo nghị quyết Đại hội

7. Báo cáo của HĐQT

8. Báo cáo của Ban Kiểm soát

9. Các tờ trình

10. Thẻ biểu quyết.

11. Sơ yếu lý lịch TV HĐQT bầu bổ sung

Trân trọng! 

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke