Hotline: 024.3540.2246

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

05/03/2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC; Trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian: 8 h 00’ thứ 7, ngày 17 tháng 03 năm 2018

2. Địa điểm: Khách sạn Grand Plaza số 117 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: Trước 8 h00’ ngày 15 tháng 03 năm 2018

4. Nội dung Đại hội

 Theo Bản chương trình đính kèm.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Thư xác nhận tham dự đại hội. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty

Hình thức đăng ký:

Thư: Xin gửi về địa chỉ: Tầng 8 tháp C, tòa nhà Hồ Gươm Plaza, số 102 đường Trần Phú, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024.35402246      Fax: 024.35402247

Thời hạn đăng ký: Trước 8 h00’ ngày 15 tháng 03 năm 2018

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018. Chi tiết xem: tại đây

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018. Chi tiết xem: tại đây

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018. Chi tiết xem: tại đây

HƯỚNG DẪN VIỆC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018. Chi tiết xem: tại đây

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ. Chi tiết xem: tại đây

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT. Chi tiết xem: tại đây

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018. Chi tiết xem: tại đây

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018. Chi tiết xem: tại đây

TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN. Chi tiết xem: tại đây

TỜ TRÌNH VỀ THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG ÁN NĂM 2018. Chi tiết xem: tại đây

TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2017. Chi tiết xem: tại đây

TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2018 VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018. Chi tiết xem: tại đây

TỜ TRÌNH NÂNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ NHÀ MÁY HƯNG YÊN. Chi tiết xem: tại đây

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN TP HCM HOSE. Chi tiết xem: tại đây

TỜ TRÌNH ỦY QUYỀN HĐQT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN. Chi tiết xem: tại đây

TỜ TRÌNH THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT, ÔNG VŨ THÀNH TOÀN. Chi tiết xem: tại đây

TỜ TRÌNH THAY ĐỔI QUY CHẾ QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY. Chi tiết xem: tại đây

TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ. Chi tiết xem: tại đây

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke