Hotline: 024.3540.2246

Thông báo giao dịch mua bán cổ phiếu người nội bộ Công ty

11/06/2019

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC thông báo giao dịch mua bán cổ phiếu người nội bộ Công ty như sau:

1. Thông báo mua cổ phiếu của người nội bộ Ông Đỗ Huy Cường - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.

Chi tiết xem tại đây.

2. Thông báo bán cổ phiếu của người nội bộ ông Lê Văn Cường - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Chi tiết xem tại đây.

3. Thông báo bán cổ phiếu của người nội bộ ông Trần Văn Duy- Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Chi tiết xem tại đây.

4. Thông báo bán cổ phiếu của người nội bộ bà Vũ Thị Ngà- Kế toán trưởng

Chi tiết xem tại đây.

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke