Hotline: 024.3540.2246

Nhiều hoạt động hoàn thiện bộ máy quản trị được HVC Group tổ chức trong những ngày đầu năm mới

18/02/2019

Luôn coi việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị có vai trò đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển của Công ty, ngay trong những ngày làm việc đầu tiên của năm mới Kỷ Hợi, HVC Group đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm kiện toàn bộ máy quản trị. Một trong số đó có thể kể đến hoạt động đào tạo chuyên sâu về xây dựng và quản lý KPI cho lãnh đạo cấp phòng và hoạt động bổ nhiệm cán bộ mới.

          Chương trình đào tạo“Phương pháp quản lý và đánh giá hiệu suất làm việc bằng KPI” được đứng lớp bởi chuyên gia Nguyễn Đức Tú (Vietez Việt Nam) diễn ra trong 02 ngày 15 và 16/2. Đây là khóa đào tạo chuyên sâu cho tất cả lãnh đạo cấp phòng nhằm sẵn sàng cho việc thực hiện áp dụng chính thức đánh giá KPI trên toàn công ty trong năm 2019. Trước đó, hoạt động KPI cũng đã được khởi động áp dụng từ năm 2018 nhằm quản lý thời gian và đầu mục công việc của toàn bộ cán bộ nhân viên. KPI (Key Performance Indicator) có nghĩa là chỉ số đánh giá thực hiện công việc của mỗi vị trí chức danh dựa trên bản mô tả công việc hoặc kế hoạch làm việc hàng tháng. Dựa vào các chỉ số KPI, người quản lí sẽ đánh giá hiệu quả của chức danh đó và cũng dựa vào các chỉ số hoàn thành KPI công ty sẽ có các chế độ thưởng phạt cho từng cá nhân. Việc áp dụng KPI là phù hợp với sự phát triển của HVC Group trong bối cảnh công ty đang trên đà phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu hiện nay.

Cũng trong những ngày làm việc đầu tiên của năm Kỷ Hợi, Hội đồng quản trị đã quyết định sáp nhập bộ phận Kiểm soát khối lượng và phòng Thiết kế thành Phòng Quản lý Thiết kế và Khối lượng; đồng thời bổ nhiệm ông Tống Phú Phước làm trưởng phòng.

Chủ tịch HĐQT HVC Group - Ông Trần Hữu Đông (bên phải) trao quyết định cho ông Tống Phú Phước

Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng trọng việc hoàn thiện bộ máy theo hướng chuyên môn hoá, chuyên nghiệp hóa nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện công việc của bộ phận Thiết kế và Khối lượng- một bộ phận quan trọng của công ty.

Trải qua gần 10 năm vừa xây dựng vừa phát triển, đến nay Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC đã khẳng định được vị thế vững chắc trên thị trường. Nếu năm 2017 được xem là năm bản lề, năm 2018 phát triển theo hướng chuyên sâu thì năm 2019 công ty đặt mục tiêu “cất cánh” với những mục tiêu lớn. Một trong số mục tiêu đó là kiện toàn bộ máy quản trị, bởi vì chỉ có bộ máy quản trị phù hợp, linh động mới nâng cao được hiệu suất lao động, sử dụng có hiệu quả nguồn lao động, vật tư, tiền vốn và tương xứng với tốc độ phát triển của công ty trong giai đoạn mới.

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke