Máy sấy giày

Chức năng: Làm khô đôi giày đã trượt số lượng giày có thể sấy trong 1 lần là 32 đôi

Thong ke