Máy mài giày

Chức năng: Mài lưỡi giày trượt băng

Thong ke