Máy mài băng

Chức năng:
- Tạo phẳng, thu thuyết thừa và bù nước hàng ngày sau mỗi lần lượt băng
- Hoạt động: Chạy bằng điện
- Nguồn điện: Ác quy 80V, tự ngắt khi sạc đầy

 

 

 

 

Thong ke