Máy mài băng ở góc và sát thành

Chức năng:
- Tạo phẳng mặt băng khu vực góc và sát mép thành do xe mài băng không mài tớ các vị trí này
- Động cơ 10.5HP chạy xăng
- Điều chỉnh được độ dày khi mài băng

Thong ke