Hệ thống ống trao đổi nhiệt sàn sân băng

Chức năng:
- Trao đổi nhiệt giữa chất tải lạnh và sàn sân băng
- Bao gồm hệ thống ống cấp chính, ống HDPE...

Thong ke