Hệ thống lọc và khử khoáng

Chức năng:
- Lọc và xử lý đọ cứng nước đầu vào để phục vụ việc pha chế Glycol và caaos bổ sung thường xuyên trong quá trình vận hành hệ thống
- Công suất đến 10m³/h

Thong ke