HVC khởi công xây dựng “Nhà máy sản xuất thiết bị cơ khí, thiết bị lọc xử lý nước và tổng kho” tại huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên

Chiều ngày 23/5/2017, Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC đã khởi công xây dựng “Nhà máy sản xuất thiết bị cơ khí, thiết bị lọc xử lý nước và tổng kho”.

Thong ke