Hotline: 024.3540.2246

Công bố thông tin giao dịch mua cổ phiếu của người nội bộ

30/08/2019

Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC công bố thông tin giao dịch mua cổ phiếu của người nội bộ. 

1. Ông Trần Hữu Đông. Chi tiết xem tại đây

2. Ông Đỗ Huy Cường. Chi tiết xem tại đây. 

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke